ŻYCZENIA KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Pascha 2021 r.

Chrystus, nasza Pascha, oddał życie za nas !!!
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Święta paschalne ukazują nam ogrom miłości Boga, jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie Panu naszym, który posłany przez Boga „nie przyszedł aby świat potępić, ale po to by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 8). Chrystus Pan w sposób definitywny pokonał grzech, jego głównego sprawcę szatana, pokonał śmierć której się boimy. Dzięki Jego chwalebnej męce śmierci i zmartwychwstaniu, śmierć została zwyciężona, stając się bramą do życia wiecznego. Chrystus w tę Wielką noc przynosi światło, które stało się pochodnią dla naszych stóp i światłem na naszych drogach.

„Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych… nic by nam nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni” /Exultet/.
Życzę błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech On kształtuje nasze życie, napełnia nasze serca, przenika sumienia i uczyni świadkami Piękna. Niech pełna miłości kontemplacja Oblicza Zmartwychwstałego uzdolni nas do wyznania z żywą wiarą: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu, Zwycięzco, bądź nam miłościwy”.

Niech Maryja – Matka Zmartwychwstałego Pana oręduje za nami u Boga !!!

z modlitwą

o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych