DODATKOWY NABÓR DO DIECEZJALNYCH INSTYTUCJI KSZTAŁCĄCYCH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH – 25.08.2021

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Diecezję Gliwicką. Oznacza to, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowuje działalność placówki oraz sprawuje nad nią nadzór pedagogiczny. Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie przebiega w cyklu 6-letnim w specjalności instrumentalistyka (organy) oraz 4- letnim w specjalności wokalistyka. Nauka w specjalności instrumentalistyka przygotowuje ponadto do pełnienia funkcji organisty kościelnego, zaś w specjalności wokalistyka – do funkcji kantora. Absolwenci Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia, oprócz państwowego dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, otrzymują dyplom muzyka kościelnego.
Studium Muzyki Kościelnej również prowadzone jest przez Diecezję Gliwicką, ale nie posiada uprawnień publicznych, dlatego nauka jest częściowo odpłatna. Kształcenie w studium trwa zasadniczo pięć lat. Kandydaci bardziej zaawansowani muzycznie mogą rozpocząć naukę od roku drugiego. Dla kandydatów po średniej szkole muzycznej lub po akademii muzycznej możliwa jest realizacja tzw. indywidualnego toku kształcenia, który trwa dwa lub trzy lata. Dyplom ukończenia Studium Muzyki Kościelnej uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku organisty kościelnego. Studium Muzyki Kościelnej oferuje również 2-letni kurs podyplomowy.
Zarówno Diecezjalna Szkoła Muzyczna, która niebawem wkroczy w 20 rok swojej działalności, jak i Studium Muzyki Kościelnej z ponad 25-letnią tradycją mogą poszczycić się wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycielską, bogatym instrumentarium oraz wysokim poziomem kształcenia.