ŻYCZENIA KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Boże Narodzenie 2019 r.
„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.”(J1,12.14)
Czcigodni Współbracia w kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.
Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu pozwala nam przeżywać Tajemnicę Narodzenia naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na grzech Adama, Wcieleniem swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Emmanuelem – Bogiem z nami! Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowiedział na nasze grzechy przebaczeniem. Bóg dając nam swojego Syna jednorodzonego pokazał, że kocha nas miłością bezgraniczną i On nasz los zabezpiecza.
W Kościele dana jest nam łaska przeżywania Jego przyjścia w Eucharystii – w Jego Słowie, w Jego Ciele i Krwi, którą spożywamy. Dana jest nam łaska doświadczenia tej komunii z Bogiem, z braćmi i siostrami we Wspólnocie Kościoła. To Bóg buduje tę jedność, to On jest autorem tej jedności, której fundamentem jest miłość, posunięta aż do miłości nieprzyjaciół.
Wraz z psalmistą wznosimy do Boga naszą tęskną modlitwę i śpiew: „O jedno tylko proszę Pana, oto zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował jego świątynią”. /Ps. 27/
Życzę wam i waszym rodzinom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, radości, pokoju i prawdziwej jedności z Bogiem i ludźmi, w każdym dniu Nowego Roku 2020.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 14 listopada 2020 r, Liturgię i śpiewy przygotują muzycy kościelni Archidiecezji Poznańskiej .
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki w 2020 r.
o. Nikodem Kilnar, OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych