KURS PSAŁTERZYSTÓW A.D. 2020

Osoby, które chcą śpiewać psalm międzylekcyjny podczas liturgii, zapraszamy do udziału w 16 edycji diecezjalnego kursu dla psałterzystów, który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej.
Kandydat na psałterzystę powinien mieć co najmniej 13 lat, wykazywać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, powinien także posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny.
Kurs będzie się odbywał w soboty, począwszy od 8 lutego 2020w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Alberta Wielkiego, sala 214 na drugim piętrze), w ramach 10 spotkań: – 15 – 22 – 29 lutego, – 14 – 28 marca, – 18 – 25 kwietnia.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 120 zł za osobę (udział w spotkaniach, pomoce nutowe, dyplom).
Zgłoszenia należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej do 6 lutego 2020 na adres mailowy: a_kozak@kuria.gliwice.pl