ZAJĘCIA NA KURSIE DLA PSAŁTERZYSTÓW

Z powodu panującej epidemii zajęcia dla kandydatów na psałterzystów, którzy są uczestnikami tegorocznego kursu, zostaną wznowione dopiero po otwarciu szkół – terminy zajęć, jak i uroczystego ustanowienia w funkcji psałterzysty zostaną wtedy podane do wiadomości. Zachęcamy jednak do indywidualnego ćwiczenia melodii psalmów i aklamacji, które publikujemy poniżej.