PASCHA A.D. 2020

Drodzy Muzycy Kościelni!
Niezwykłe okoliczności towarzyszyły nam w tym roku w najważniejszych dniach liturgicznych Triduum Paschalnego: nasze kościoły – które rokrocznie wypełniały się rzeszą wierzących, aby uczcić tajemnicę paschalną Chrystusa – są puste, a nasze serca często napełnione lekiem, niepewnością jutra i trwogą. Być może również po raz pierwszy nie mogliśmy uczestniczyć fizycznie w przeżywaniu liturgii tych dni w kościele.
Ale pośród tych okoliczności rozbrzmiewa w tym pięćdziesięciodniowym okresie wielkanocnym, który jest „jedną Wielką Niedzielą” pieśń radości: Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Zwyciężył śmierć i to wszystko, co nas ogranicza. Po mrokach grobu naszym oczom ukazuje się „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”, który „wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza”. Czy i my nie przypominamy teraz owego strwożonego narodu, gdy nie potrafimy całkowicie zaufać Bogu i zobaczyć, że tylko Zmartwychwstały Chrystus wskazuje nową drogę, której przebiegu często się nie spodziewamy, ale która wiedzie ku prawdziwemu Życiu? Wszelką ociężałość serca, lęki i nasze ograniczenia niech pokona radosne Alleluja, które rozbrzmiewa jako nasz hymn nadziei – pieśń odkupionych i wybielonych przez Krew Baranka.
W tym czasie wielkanocnym Roku Pańskiego 2020 niech zabrzmi we wszystkich sercach muzyków kościelnych diecezji gliwickiej radosne Alleluja, które niech pokona beznadzieję, lęk i zwątpienie. Niech zagasi w nas pokusę przedkładania życia doczesnego nad wieczne. Niech umocni nas w nadziei, że Pan nie opuszcza tych, którzy w Nim składają swoją ufność. A my z tęsknotą oczekujmy tej chwili, kiedy nasze świątynie na nowo „zabrzmią potężnym śpiewem całego ludu”: Alleluja!
Błogosławionego i pełnego pokoju i Bożej okresu Wielkanocnego życzy
ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej