REKOLEKCJE DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Najbliższe rekolekcje dla organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej i opolskiej odbędą się w pierwszym tygodniu wakacyjnym,
od 25 do 27 czerwca 2018 (poniedziałek – środa) w Kamieniu Śląskim na terenie diecezji opolskiej.

Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 25 czerwca, o godz. 14.00;

zakończenie w środę 27 czerwca, ok. godz. 13.00.

Koszt udziału: 250 zł (istnieje dobry zwyczaj, że przynajmniej połowę
kosztów pokrywa parafia).

Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach prosimy kierować do referatu ds.
muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach do 21 czerwca 2018
(mailowo: a_kozak@kuria.gliwice.pl lub pod numerem telefonu 032/230 71 42 w godzinach urzędowania referatu).