PAPIESKIE „TOTUS TUUS” ZABRZMIAŁO W RUDACH

W ramach obchodów 20 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gliwicach, w niedzielę 16 czerwca odbyła się diecezjalna pielgrzymka chórów do sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. W pielgrzymce wzięli udział: Chór Katedralny z Gliwic, Chór „Cantabile” z parafii św. Anny w Gliwicach Łabędach, Chór „Laudemus Mariam” z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, Chór im. Juliusza Rogera z Rud oraz indywidualni chórzyści z innych zespołów. Chórem połączonym, który śpiewał podczas pielgrzymki, dyrygowała prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, przy organach akompaniował Bogdan Stępień, organista katedry gliwickiej.
Mszy świętej w intencji chórzystów w rudzkiej bazylice przewodniczył ks. Wojciech Janus z diecezji opolskiej. W homilii wskazał na istotę i cel śpiewu w chórach: „Kiedy śpiewacie, to przypomina mi się werset z dzisiejszej prefacji, który wybrzmi w tej świątyni, o tym, że aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini nie przestają każdego dnia wielbić Boga swoim śpiewem. Dobrze, że i wy tak pięknie Go wielbicie, nie tylko dziś, ale przez wiele dni, podczas rozmaitych uroczystości. Dobrze, że trwacie, bo to, co czynicie, to coś naprawdę wielkiego i pięknego. Łączycie się z głosami aniołów po to, by poszerzać chwałę Bożą. To tak bardzo dziś światu potrzebne; światu, w którym tak wiele bólu i nienawiści, i coraz mniej Boga”. I dodał: „To nasze zadanie, by Boga światu dawać i przybliżać”.
Ks. Adam Kozak, diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej podkreślił szczególny związek Jana Pawła II z rudzkim sanktuarium przez korony umieszczone na cudownym obrazie, a pobłogosławione przez papieża 20 lat temu w Gliwicach. Dlatego pod koniec liturgii wybrzmiało dziękczynne Te Deum za świętego Papieża-Polaka.
W koncercie po mszy świętej, oprócz innych utworów, wszyscy wyśpiewali uroczystą pieśń „Totus tuus Maria”, nawiązując do hasła papieskiego św. Jana Pawła II. Koncert zakończyło radosne „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G.F. Händla w wykonaniu Chóru Katedry Gliwickiej. Diecezjalna pielgrzymka chórów do Rud odbyła się już po raz ósmy i organizowana jest co dwa lata przez Referat ds. muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz Gliwicko-Zabrski Okręg Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

20190616-172521
« z 6 »