MUZYKOLOGIA NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Opolskim, które od nowego roku akademickiego odbywać się będą w ramach Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym UO.

W tym roku muzykologia opolska otwiera nowy etap kształcenia: studia magisterskie