LIST O. NIKODEMA KILNARA, KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Pascha 2019

Chrystus nasza Pascha oddał życie za nas !!!

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !

        Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu pozwala nam uczestniczyć w wielkich Tajemnicach naszego zbawienia. Nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi do nas, przychodzi do świętego miasta Jeruzalem, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać dla naszego usprawiedliwienia.On „który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i Krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych…nic by nam nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni.”/Exultet/
Życzę by radość płynąca ze spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa, kształtowała nasze życie, by napełniała nasze serca, przenikała sumienia i uczyniła świadkami Piękna. Niech pełna miłości kontemplacja Oblicza Zmartwychwstałego uzdolni nas do wyznania z żywą wiarą:

„Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu, Zwycięzco, bądź nam miłościwy”. Serdecznie zapraszam na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, Organistów, Dyrygentów, Chórzystów, Kantorów, Zespoły Wokalno – Instrumentalne w dniu 9 XI 2019 r. Liturgię i muzykę przygotowują muzycy kościelni Archidiecezji Katowickiej.

Niech Maryja – Matka Zmartwychwstałego Pana oręduje za nami u Boga !!!

z modlitwą

 O.Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych