INAUGURACJA ORGANÓW W KOŚCIELE ŚW. BARBARY W BYTOMIU, 27.04.2019

Po ponad dwuletnim remoncie, który przywrócił instrument do pełnej sprawności, 27 kwietnia 2019 o godz. 15.00 odbędzie się uroczystość inauguracji największych w diecezji gliwickiej, 65-głosowych organów piszczałkowych w kościele św. Barbary w Bytomiu. Pobłogosławienia organów podczas liturgii Nieszporów dokona Ks. Biskup Andrzej Iwanecki, Biskup Pomocniczy diecezji gliwickiej. Następnie z koncertem inauguracyjnym wystąpi prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Miłośników muzyki organowej i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym pięknym i ważnym wydarzeniu.
Remontu organów dokonała firma Jana i Damiana Wyleżol z Zabrza (w trakcie remontu zmarł ś.p. Jan Wyleżol) wraz ze współpracownikami – studentami Akademii Muzycznej w Katowicach, którym dziękujemy za zaangażowanie w to wspaniałe dzieło.