KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW

Kolejna edycja Kursu dla psałterzystów, który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej, odbędzie się od 11 lutego 2023 r. Zajęcia będą się odbywać w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Alberta Wielkiego) – od 11 lutego do 29 kwietnia 2023 r. Kandydat na psałterzystę powinien mieć nie mniej niż 13 lat, wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, powinien także posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny. Zgłoszenia do 10 lutego 2023 roku pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl