KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW 2022

Sekcja ds. muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach zapraszają do udziału w 17 edycji Kursu dla psałterzystów, który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej w parafiach. Kurs skierowany jest do osób w wieku co najmniej 13 lat, które potrafią wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną oraz są pobożne, sumienne i odpowiedzialne.

Kurs będzie się odbywał w soboty, począwszy od 5 marca 2022, w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek Kurii Diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Alberta Wielkiego – sala 214 na II piętrze), w ramach 10 spotkań: 5, 12 i 19 marca; 2, 9 i 23 kwietnia; 7, 14, 21 i 28 maja. Ustanowienie w funkcji psałterzysty oraz wręczenie dyplomów ukończenia kursu nastąpi 12 czerwca 2022 w ramach diecezjalnej pielgrzymki chórów do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 150 zł za osobę (kwota obejmuje udział w spotkaniach, pomoce nutowe oraz dyplom). Zgłoszenia kandydatów – za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia – należy kierować do sekcji ds. muzyki kościelnej do 4 marca 2022, na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl.