KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW 2017

anioly-memling

Wszystkich, którzy chcą wykonywać psalm responsoryjny podczas liturgii, zapraszamy do udziału w 13 edycji Kursu dla psałterzystów. Jest to doskonała okazja do teoretycznego i praktycznego przygotowania się do poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego, który – zgodnie z dokumentami Kościoła – ma być wykonywany od stołu Słowa Bożego, czyli ambony. Kandydat na psałterzystę powinien wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, a także powinien posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny. Kurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 lat (chłopcy, dziewczęta, osoby dorosłe).

Kurs będzie się odbywał w soboty, począwszy od 4 lutego 2017, w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Michała, sala 214), w ramach 10 spotkań:

TERMINY KURSU DLA PSAŁTERZYSTÓW W 2017 ROKU
4 II11 II18 II25 II11 III18 III1 IV8 IV22 IV29 IV – egzamin

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł za osobę (kwota obejmuje udział w spotkaniach, dyplom oraz pomoce nutowe). Zgłoszenia kandydatów należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach do 3 lutego 2017 roku (telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach urzędowania referatu pod numerem telefonu 032/230-71-42.

Wręczenie dyplomów ukończenia kursu nastąpi 17 czerwca 2017 roku w ramach diecezjalnej pielgrzymki psałterzystów i schól liturgicznych do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach.