Katedra Gliwice

Gliwice

Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
54 3+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna
Prospekt

Organy wybudował organmistrz Kurzer z Gliwic w roku 1900. Był to 42-głosowy instrument z 3 manuałami i pedałem o trakturze pneumatycznej. W czasie I wojny światowej część piszczałek zarekwirowano na cele wojenne. Braki uzupełniła firma Klimosz i Dyrszlag z Rybnika podczas remontu w 1922 r. W 1936 r. organy przebudowała firma Rieger z Jaegerndorf. Trakturę zmieniono na elektropneumatyczną i powiększono dyspozycję do 54 głosów, nadając jej cechy stylu Orgelbewegung. Ostatnio organy te były remontowane w latach 70. W chwili obecnej stan instrumentu wymaga dalszych napraw. Jest to Opus 296.

Kontuar
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I

Prinzipal 16′
Gemshorn 8′
Doppelflöte 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Prinzipal 8′
Rohrflöte 4′
Spitzflöte 4′
Octave 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Kornett 3-5 fach
Rauschpfeife 2 fach
Mixtur 5-6 fach

Trompete 8′

Harfe

Manuał II

Bordun 16′
Salizional 8′
Liebl. Gedackt 8′
Flaut dolce 8′
Prinzipal minor 8′
Gemshorn 4′
Prästant 4′
Nazard 2 2/3′
Waldflöte 2′
Terz 1 3/5′
Cymbel 3 fach

English Horn 8′

Tremolo

Manuał III (żaluzja)

Schwebd. Aeoline 8′
Viola di Gamba 8′
Quintade 8′
Portunalflöte 8′
Geigenprinzipal 8′
Nachthorn ged. 4′
Prinzipal 4′
Quintflöte 2 2/3′
Flageolette 2′
Siff-flöte 1′
Sesquialtera 2 fach
Mixtur 4 fach

Rankett 16′
Oboe 8′
Pedał

Gambabass 16′
Subbass 16′
Violonbass 16′
Prinzipalbass 16′
Quintbass 10 2/3′
Bassflöte 8′
Cello 8′
Octavbass 8′
Prinzipal 4′
Nachthorn 2′
Rauschpfeife 4 fach

Posaune 16′
Basstrompete 8′
Połączenia: I/P, II/P, III/P, II/I-8′, III/I-8′, III/II-8′, I-4′, III-4′, II/I-4′, III/I-8′, III/II-4′, II-4′, III-16′, II/I-16′, III/I-16′, III/II-16′, II-16′
koppeln crescendo
2 wolne kombinacje
Stałe kombinacje: P, MF, F, FF, Tutti, Tutti mit okt.