JUBILEUSZ STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ I DIECEZJALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ, 20.11.2021

Zapraszamy do udziału w uroczystościach jubileuszowych z okazji 25-lecia Studium Muzyki Kościelnej i 20-lecia Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, które odbędą się w sobotę 20 listopada 2021 roku w Katedrze Gliwickiej (godz. 15.15 – koncert, godz. 16.00 – Msza święta jubileuszowa) oraz Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II przy katedrze (godz. 17.00 – Gala jubileuszowa, godz. 18.00 – poczęstunek).
W godz. 12.30-14.30 oraz po skończonych uroczystościach istnieje możliwość zwiedzania szkoły (Gliwice, ul. Łużycka 1).