IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „LITURGIA PAULINÓW W ŚREDNIOWIECZU”, 12.11.2018

Zapraszamy do udziału IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Liturgia Paulinów w średniowieczu”, która odbędzie się na Jasnej Górze, 12 listopada 2018, w ramach V Festiwalu Musica ClaromontanaLiturgia paulińska w świetle wpływów tradycji diecezjalnej i zakonnej – cz. 2. 
Program konferencji: 
8.00 – Msza Św. w języku łacińskim (Kaplica Matki Bożej), przewodniczy: O. Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych, prowadzenie śpiewu: Jasnogórski Kwartet Wokalny Cantus,  dyr. Przemysław Jeziorowski
8.45 –  śniadanie (Restauracja Domu Pielgrzyma)
Sesja I – Sala konferencyjna Domu Pielgrzyma, Przewodnictwo: Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (UWr Wrocław, UO Opole)
10.00 – 11.45
Powitanie – O. Marian Waligóra OSPPE, Przeor Jasnej Góry
Wprowadzenie – Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (UWr Wrocław), Przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów
Dr Magdalena Komorowska (UJ Kraków) – „O Mszy Świętej opisanie” Mikołaja z Wilkowiecka – ciągłość w potrydenckiej reformie Kościoła
Dr hab. Jakub Kubieniec (UJ Kraków) – Symbolika śpiewów mszalnych według „Interpretatio missae” Mikołaja z Wilkowiecka
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (KUL Lublin) – Praktyka alternatim w rękopiśmiennym Cantionale (R 583) z Jasnej Góry
Sesja II
12.15-13.45
Ks. dr Mariusz Białkowski (AMuz Poznań) – Alleluia drugiego modus w rękopisie JG III 913. Spojrzenie neumatyczno-modalne
Ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KU (Katolicka Univerzita, Ružomberok) – Graduale Nitriense – pauliński rękopis liturgiczno-muzyczny?
Prof. dr hab. Czesław Grajewski (UKSW Warszawa) – Kilka uwag na temat paulińskiego obrzędu mandatum fratrum
14.00 – obiad (Restauracja Domu Pielgrzyma)
Sesja III
15.30-17.00
Doc. dr Janka Bednáriková (Katolicka Univerzita, Ružomberok) – Fragmentárne zachované pamiatky gregoriánskeho chorálu pavlínskej proveniencie z územia Slovenska / Zachowane fragmenty rękopisów chorałowych proweniencji paulińskiej na Słowacji
Doc. dr Zuzana Zahradníková (Katolicka Univerzita, Ružomberok) – Mariánske pútnické miesta na Slovensku – dôsledok stredovekej mariánskej úcty / Maryjne miejsca pielgrzymkowe na Słowacji – rezultat średniowiecznej duchowości maryjnej
o. mgr-lic. Dariusz Cichor OSPPE (Włodawa) – Motywy pasyjne w liturgii okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy w Officium Proprium zakonu paulinów w pierwszej połowie XIX wieku
Dyskusja i podsumowanie sesji
18.00 –  kolacja (Restauracja Domu Pielgrzyma)
19.00 – Bazylika Jasnogórska – Koncert ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich: Nieszpory ku czci św. Andrzeja Apostoła. Wykonawcy: Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, dyr. Michał Sławecki
Kierownictwo organizacyjne: O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska
Kierownictwo naukowe: Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (UWr), Przewodniczący Zespołu Naukowo – Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów
Współpraca organizacyjna: Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów
Patronat medialny: Biuro Prasowe Jasnej Góry; Tygodnik katolicki „Niedziela”; Radio Jasna Góra