ŻYCZENIA PASCHALNE

Drodzy Muzycy Kościelni!
Stajemy u progu najważniejszych wydarzeń liturgicznych całego roku kościelnego – Świętego Triduum Paschalnego, podczas którego świętujemy misterium naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To nie tylko pamiątka tamtych zbawczych wydarzeń, ale ich liturgiczna aktualizacja, która przekonuje nas, że Chrystus umarł i zmartwychwstał „za” i „dla” każdego z nas, także dla Ciebie i dla mnie.
Życzę zatem, aby ta świadomość, odnowiona podczas uroczystych liturgii tych Świętych Dni, stała się źródłem radości, umocnienia nadziei oraz wiary, że także nasza droga prowadzi przez cierpienie do chwały zmartwychwstania. Niech radosna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wleje w nasze serca nowy entuzjazm, aby z całego serca – przez swoje talenty i posługę muzyka kościelnego – oddawać chwałę i służyć Panu, który jest Dawcą szczęśliwego życia bez końca. Niech naszym wyznaniem wiary i ufności wobec Boga staną się słowa sekwencji wielkanocnej: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy”.
Dziękuję Wam w sposób szczególny za Wasze zaangażowanie w przygotowanie i celebrację liturgii Triduum Paschalnego oraz za wszelkie dobre inicjatywy oraz codzienną wierność w posłudze muzyka kościelnego.
Z modlitwą i błogosławieństwem
ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej