ŻYCZENIA KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Pascha 2022

Chrystus nasza Pascha oddał życie za nas !!!

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !

Przeżywamy najświętsze dni roku – Triduum Paschalne, a kulminacją jest Wigilia Paschalna. Z tej nocy wywodziła się cała duchowość Kościoła pierwotnego. Ta noc, w czasie której Jezus Chrystus zmartwychwstał, noc święta, noc sakramentalna, noc – pamiątka Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, noc nad nocami stanowi centrum Liturgii. Tej nocy Bóg dokonał zbawienia, tej nocy Duch św. wskrzesił Jezusa Chrystusa ze śmierci. Tej nocy pierwsi chrześcijanie oczekiwali drugiego przyjścia Pana. Nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi do nas, przychodzi do świętego miasta Jeruzalem, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać dla naszego usprawiedliwienia. On, „który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i Krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.
Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych… nic by nam nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni” /Exultet/.
Życzę, by radość płynąca ze spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa, kształtowała nasze życie, by napełniała nasze serca i przenikała sumienia.
Serdecznie zapraszam na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, Organistów, Dyrygentów, Chórzystów, Kantorów, Zespoły Wokalno – Instrumentalne w dniu 12 XI 2022 r. Liturgię i muzykę przygotowują muzycy kościelni Diecezji Tarnowskiej.

Niech Maryja – Matka Zmartwychwstałego Pana oręduje za nami u Boga!

z modlitwą

o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych