„ZWYCIĘZCA ŚMIERCI” – NAJNOWSZE WYDANIE

Z początkiem marca 2017 r. ukazało się w serii: Pomoce duszpasterskie nr 38 wydawanych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, szóste – nowe, poprawione i uzupełnione wydanie książeczki „Zwycięzca śmierci”, zawierającej zbiór tekstów i śpiewów liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej. Od wielu już lat książeczka ta stanowi nieocenioną pomoc w żywym uczestnictwie w liturgii Misterium Paschalnego. W Przedmowie Biskup Opolski, Andrzej Czaja, zaznaczył, że „Zwycięzca śmierci” adresowany jest „przede wszystkim do służby liturgicznej ołtarza: lektorów, komentatorów, psałterzystów, organistów, kantorów i członków schól liturgicznych. Ale również dla każdego uczestnika liturgii może być dobrym i pewnym przewodnikiem w obchodach misteriów śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ufam, że to kolejne wydanie Zwycięzcy Śmierci pozwoli nam wszystkim z nowym zapałem i zaangażowaniem zagłębić się w tajemnicę Miłości Chrystusa”.
Książeczkę pod redakcją opolskich i gliwickich liturgistów i muzyków kościelnych można nabywać w sklepiku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00) w cenie 20 zł.