ZMIANA TERMINU REKOLEKCJI DLA ORGANISTÓW: 11-13.07.2022

Informujemy, że w związku z sytuacją lokalową uległ zmianie termin tegorocznych rekolekcji dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej i gliwickiej, na które zapraszamy w dniach 11-13 lipca br. (poniedziałek-środa) do Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach.

Zapisy pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl.

Szczegółowy plan rekolekcji zostanie podany w najbliższym czasie