ZAPISY DO DIECEZJALNYCH INSTYTUCJI MUZYCZNYCH

Zapraszamy do nauki w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. Do naszych szkół zaproszone są wszystkie osoby, które posługują lub pragną posługiwać w kościele jako muzyk kościelny (organista, kantor, dyrygent itp.). Egzamin wstępny odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Łużyckiej 1 w sobotę, 10 czerwca 2017 roku, od godz. 10.00.