XII PIELGRZYMKA ORKIESTR DĘTYCH DO RUD, 03.06.2018

Zapraszamy do udziału w XII Diecezjalnej Pielgrzymce Orkiestr Dętych do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, która odbędzie się w niedzielę 3 czerwca 2018. Do udziału w pielgrzymce zachęcamy wszystkie orkiestry dęte, które grają podczas liturgii w parafiach naszej diecezji, niezależnie od formalnego statusu (orkiestra parafialna, gminna, miejska itp.). Zapraszamy także wszystkich muzyków indywidualnych, którzy przybędą do Rud ze swoim instrumentem i dołączą do zespołu połączonego. Celem pielgrzymki jest wspólna modlitwa i koncertowanie oraz poznanie się i radosne spotkanie we wspólnocie.
Program pielgrzymki:
godz. 14.45 Próba orkiestr
godz. 16.00 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wieczorka
godz. 17.00 Koncert orkiestr połączonych i koncerty poszczególnych (zgłoszonych wcześniej) orkiestr oraz poczęstunek.
Zgłoszenia orkiestr do udziału w pielgrzymce należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach, na adres mailowy: a_kozak@kuria.gliwice.pl, najpóźniej do 28 maja 2018.
Poniżej publikujemy program śpiewów z towarzyszeniem orkiestry i utworów solowych orkiestry podczas pielgrzymki:
1.    Procesja do ołtarza polowego: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
2.    Po dojściu do ołtarza polowego: O Maryjo, witam Cię
3.    Na rozpoczęcie Mszy Świętej: INTRADA oraz pieśń Śpiewajmy Pokornej
4.    Przygotowanie darów: Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie
5.    Podczas komunii świętej: Daj mi Jezusa, UTWÓR INSTRUMENTALNY (chorał)
6.    Uwielbienie: Ciebie, Boże wielbimy
7.    Śpiew na zakończenie: O Maryjo, żegnam Cię oraz INTRADA
8.    KONCERT:
a)    utwory wspólne: Saluto Lugano, Hotline, Banana Rock
b)    z ludem: Misericordias Domini, Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Abba Ojcze