XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM I WARSZTATY DLA ORGANISTÓW

Zapraszamy do udziału w XI OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM I WARSZTATACH DLA ORGANISTÓW, które odbędą się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lip[ińskiego we Wrocławiu. Sympozjum adresowane jest m.in. do studentów, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół artystycznych II stopnia i czynnych organistów-muzyków kościelnych. Termin zgłoszeń: uczestnictwo – czynne do 30.09.2017; bierne do 6.11.2017.
Szczegóły w załączniku oraz na stronie www.amuz.wroc.pl i stronie FB – https://www.facebook.com/events/131519614114830/