WSPÓŁCZESNA MUZYKA SAKRALNA INSPIROWANA SACRUM A KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

Nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ukazała się publikacja autorstwa gliwickiej dyrygent Joanny Pudlik (dyrygent chóru szkolnego PSM I i II st. w Gliwicach oraz chóru parafii św. Bartłomieja „Laudemus Mariam”) pt. „Współczesna muzyka chóralna inspirowana sacrum a kształtowanie tożsamości kulturowej”. Książka podejmuje refleksję nad dziedzictwem kultury muzycznej, powstałej z inspiracji sacrum oraz jej wpływu na proces wychowania i kształtowania wrażliwości intelektualnej, estetycznej i moralnej młodego pokolenia. Autorka wyjaśnia znaczenie sacrum, opisuje muzykę pod kątem jej teologicznych kwalifikacji, a także ukazuje wpływ inspiracji sacrum na twórczość chóralną polskich kompozytorów współczesnych. Następnie szczegółowo analizuje sacrum w różnych aspektach, w wybranych kompozycjach. Wreszcie autorka wpływ kulturalizacyjny wymiaru sakralnego muzyki na rozwój młodego człowieka. Refleksje ubogacone są wypowiedziami uczniów i absolwentów PSM II st. w Gliwicach.
Do książki dołączona jest płyta CD z 17 utworami nagranymi przez Młodzieżowy Chór i Orkiestrę PSM I i II st. w Gliwicach pod kierunkiem Joanny Pudlik. Na płycie znajduje się m.in. nagranie „Mszy góralskiej” T. Maklakiewicza i Suity Maryjnej J. Łuciuka, a także utwory N. Blachy, J. Świdra, R. Twardowskiego i H.M. Góreckiego.
Książkę można zamówić w Referacie ds. muzyki kościelnej (a_kozak@kuria.gliwice.pl), cena: 35 zł.