VIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

1pano-cz1
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum oraz Polska Federacja Pueri Cantores zapraszają wszystkich muzyków kościelnych: organistów, kantorów, dyrygentów i członków chórów, scholi liturgicznych oraz zespołów instrumentalnych na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasna Górę, która odbędzie się w sobotę, 18 lutego 2017 roku.
Pielgrzymka rozpocznie się w bazylice jasnogórskiej o godz. 10.00 liturgią pokutną, następnie odbędzie się konferencja, przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bp. Piotra Gregera, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Śpiewy oraz liturgię przygotowują muzycy kościelni diecezji rzeszowskiej.
Wszystkich muzyków diecezji gliwickiej zapraszamy do wspólnotowego bądź indywidualnego udziału w pielgrzymce.
klik-pielgrzymka