SZKOŁA KANTORÓW

Szkoła Kantorów to studium muzyki liturgicznej przygotowujące do posługi muzycznej kantorów, by piękno muzyki liturgicznej jeszcze bardziej pociągało wierzących do odkrywania piękna Bożej miłości w Kościele. Studium jest doskonałą okazją dla obecnych i przyszłych kantorów do pogłębienia swoich umiejętności wokalno-muzycznych oraz warsztatu dyrygenckiego. Prowadzi je Fundacja „Dominikański Ośrodek Liturgiczny” przy krakowskim klasztorze oo. Dominikanów od 2011 roku. W październiku br. rozpocznie się już siódmy rok akademicki, poszerzony o klasę III roku. W roku 2017/2018 kurs odbywa się na trzech poziomach: podstawowym, zaawansowanym i mistrzowskim. Przygotowuje osoby dopiero zaczynające przygodę ze śpiewem jak i kantorów, którzy chcą rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności wokalno-muzyczne. Zajęcia w Szkole prowadzą znakomici muzycy kościelni: Marcin Wasilewski-Kruk i Sławomir Witkowski, a także Anna Kubik, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Olga Trzebicka oraz Dawid Kusz OP, Tomasz Samulnik OP i Grzegorz Doniec OP. Studium kładzie nacisk na przekazywanie praktycznych umiejętności muzycznych – emisji głosu, nauki czytania nut, artykulacji, podstaw prowadzenia zespołów wokalnych – oraz wiedzy na temat liturgii i muzyki sakralnej. Pomaga poszerzyć i dobrać repertuar śpiewów liturgicznych, a także wzbogacić swoją wiedzę na temat zasad i przepisów liturgicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką muzyka pełni w liturgii.
Szkoła Kantorów ma na celu wzmocnienie śpiewu wszystkich wiernych, a nie tylko solistów. Dlatego jej uczestnikami mogą być zarówno osoby już śpiewające lub te, które dopiero chcą się nauczyć śpiewać. Kantor bowiem może zarówno być członkiem chóru, jak i przewodzić śpiewowi zgromadzenia czy scholi, gregoriańskiej lub wielogłosowej. W większych ośrodkach kantor może również współpracować z organistą w ożywieniu i pielęgnowaniu lokalnej tradycji muzycznej. Zanim jednak ktokolwiek podejmie się tej roli, musi zacząć śpiewać.
Zapisy na rok akademicki 2017/2018 trwają do końca września. W tym roku istnieje możliwość płatności ratalnej za uczestnictwo. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.liturgia.dominikanie.pl/szkola_kantorow,2.html. Po przesłaniu zgłoszenia kandydaci zapraszani są na przesłuchanie, zaplanowane na 30 września