SZKOŁA KANTORÓW W KRAKOWIE

Szkoła Kantorów to dwuletni kurs wokalno-liturgiczny. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie prowadzi go od 2011 roku. Szkoła przeznaczona jest dla amatorów zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego oraz dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej. Powstała z troski o piękno śpiewu liturgicznego i z potrzeby wzmocnienia przewidzianej w dokumentach Kościoła funkcji kantora. Aby ją pełnić, potrzeba rzetelnej wiedzy na temat muzyki liturgicznej oraz konkretnych umiejętności muzycznych, dlatego Szkoła stwarza warunki do jej zdobycia. Uczniowie szkoły uczą się od mistrzów w dziedzinie muzyki  w ogóle, a w szczególności muzyki iturgicznej – dobrych fachowców i pasjonatów zarazem.
W tegorocznej edycji znajduje się jeszcze bogatszy program i większa ilość godzin podczas zjazdów. Rozpoczęcie mszą świętą o 8.00 (dla chętnych), zakończenie o godzinie 19.00.  W czasie warsztatów weekendowych będzie okazja do zaznajomienia się z elementami tradycji śpiewu wschodniego. Będzie ich uczył Andrij Szkrabiuk, który posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno śpiewu wielogłosowego różnych tradycji, jak i monodii greckiej. Oprócz zajęć stricte warsztatowych przewidziana jest wspólna liturgia godzin i msza święta.
Aby się zapisać należy spełnić następujące warunki:
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na tej stronie (do września włącznie lub do wcześniejszego wyczerpania wolnych miejsc – termin zgłoszeń może ulec zmianie) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 30 zł.
  • Wzięcie udziału w przesłuchaniu, które zostanie przeprowadzone przez wykładowców Szkoły Kantorów (szczegóły poniżej).
  • Jeśli wynik przesłuchania okaże się pozytywny, zostaniesz uczestnikiem Szkoły Kantorów po uiszczeniu opłaty za zajęcia.
  • Uwaga: zajęcia ruszą, jeśli zbierze się odpowiednia grupa uczestników na każdy z roczników.

Przesłuchania w ramach pierwszego naboru 2018/2019 odbędą się 15 i 22 września 2018 r. o 9:00 w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, przy ul. Stolarskiej 12 (sala św. Alberta). Osoby, które zgłoszą się po tych terminach, będą mogły odbyć przesłuchanie przed zajęciami (29 września, 13 października). Rozmowa ma na celu ustalenie kompetencji muzycznych kandydatów oraz poznanie ich dotychczasowych doświadczeń liturgiczno-muzycznych. Absolwenci I roku Szkoły Kantorów nie są zobowiązani do brania udziału w przesłuchaniu i uiszczania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 30 zł. W ich przypadku warunkiem rozpoczęcia zajęć na II roku jest pozytywne zdanie egzaminów kończących rok I oraz zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy na nowy semestr.

Opłata za jeden rok nauki w Szkole Kantorów to 1350,00 zł brutto, czyli 1097,56 zł + VAT (wpisowe jest płatne oddzielnie i nie odlicza się go od tej opłaty, w sumie płatności wynoszą więc 1380 zł brutto). Opłatę należy uiścić przelewem pomiędzy otrzymaniem odpowiedzi o pozytywnym wyniku przesłuchania, a pierwszymi zajęciami, na rachunek bankowy: 04 1140 2004 0000 3202 7522 9739. Brak odnotowania przelewu uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach.