ŚWIĘTO MUZYKI KOŚCIELNEJ

Drodzy Muzycy Kościelni,

w dniu wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, zwracam się do Was z serdecznym pozdrowieniem i życzeniami. Najpierw jednak dziękuję Wam za codzienną, wierną posługę podczas liturgii, która przyczynia się do pomnożenia chwały Bożej i pożytku ludzi. Dziękuję za akompaniament liturgiczny, prowadzenie chórów, orkiestr i scholi, współpracę z psałterzystami i innymi muzykami, przygotowywanie repertuaru i troskę o podniesienie poziomu śpiewu w naszych parafiach. Dziękuję także za udział w diecezjalnej formacji muzyków kościelnych w ramach dni skupienia i rekolekcji. Niech Pan Bóg wynagrodzi swoją łaską wszelki trud i obdarzy Was swoim błogosławieństwem.

Kard. Joseph Ratzinger pisał: „zadaniu muzyka kościelnego sprostać może tylko osoba, która rozumie ją w duchu liturgii i tak ją uprawia. Muzyka kościelna nie jest bowiem jedynie działalnością estetyczną, usytuowaną na obrzeżach Kościoła, ale sama w sobie stanowi służbę liturgiczną”. Niech przekonanie o tak wyjątkowej służbie mobilizuje do ciągłej pracy nad pomnażaniem talentów, otrzymanych od Boga i pogłębiania wierności Bogu i Kościołowi. Niech poczucie dobrze wypełnionego powołania muzyka kościelnego przynosi satysfakcję, radość i umocnienie w chwilach słabości. Niech służba pięknu muzyki kościelnej prowadzi do tęsknoty za niebem, gdzie panuje doskonała harmonia i wspólnota z Bogiem. Życzę także dobrego zdrowia, ludzkiej wdzięczności i wszelkiego dobra.
Z pamięcią w modlitwie, ks. Adam Kozak, moderator sekcji muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach