Główna

– DEKANALNE SPOTKANIA FORMACYJNE WE WRZEŒNIU BR.
– VI DIECEZJALNY PRZEGLĽD SCHOLI LITURGICZNYCH
– ZAPROSZENIE DO MĘSKIEJ SCHOLI GREGORIAŃSKIEJ