Przeglądy – schole

VI Diecezjalny Przegląd Scholi Liturgicznych odbędzie się w październiku 2018 roku. Szczegóły zostaną podane później.