PIELGRZYMKA SCHOLI I PSAŁTERZYSTÓW do sanktuarium MBNP w Gliwicach 17.06.2017

zdjęcia: Szymon Zmarlicki GN