NOWA INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE KOŚCIELNEJ

W ubiegłą sobotę, 14 października 2017, podczas 377 Zebrania Plenarnego w Lublinie, Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nową, długo oczekiwaną instrukcję o muzyce kościelnej. Wprowadzenie jej norm ma na celu „podniesienie poziomu wykonywanej muzyki kościelnej, a także nadanie należnej godności i powagi świętym obrzędom sprawowanym na chwałę Bożą i uświęcenie wiernych”. Instrukcja przypomina najważniejsze obowiązujące dokumenty Kościoła, odnoszące się do muzyki kościelnej i liturgii oraz precyzuje szczegółowe normy muzyczno-liturgiczne. Dokument zawiera 12 rozdziałów opisujących zasady ogólne, a następnie zagadnienia takie, jak: muzyczne funkcje w liturgii, muzyka w liturgii Mszy Świętej, muzyka w roku liturgicznym, śpiew liturgii godzin, muzyka w liturgii sakramentów i sakramentaliów oraz w nabożeństwach, muzyka w liturgii transmitowanej przez media, muzyka instrumentalna, śpiewniki i materiały pomocnicze, koncerty muzyki religijnej, edukacja i formacja muzyczna, Komisje Muzyki Kościelnej i inne organizacje pomocnicze.
Zachęcamy wszystkich muzyków kościelnych do zapoznania się z tekstem nowej instrukcji, który jest opublikowany na stronie internetowej: http://episkopat.pl/instrukcja-konferencji-episkopatu-polski-o-muzyce-koscielnej/