Muzyka w starym opactwie – koncert 21.10.2018


„Wierni dziedzictwu przodków i ufni w Boże miłosierdzie”
Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, Diecezjalne Sanktuarium Matki
Bożej Pokornej i Pocysterski Zespół Klasztorno – Pałacowy w Rudach, zapraszają miłośników muzyki sakralnej na koncert kończący XXIII
Festiwal „Muzyka w starym opactwie”, który odbędzie się w niedzielę 21 października 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godz. 17.00.
Koncert zakończy obchody „Dnia Papieskiego” w Diecezji Gliwickiej.
Wystąpi Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti” pod dyrekcją Waldemara Gałązki. „Resonans con tutti” to dzisiaj, jeden z najlepszych chórów Ziemi Śląskiej.
Sprawność zespołu i piękno jego brzmienia od zawsze podkreślała krytyka. Chór jest laureatem odznaczeń i nagród państwowych a także wielu konkursów międzynarodowych.
Wstęp wolny.