MUZYKA W STARYM OPACTWIE 2023

Przed nami ostatni już koncert tegorocznego cyklu „Muzyki w Starym Opactwie”. Zapraszamy nań do rudzkiej bazyliki w niedzielę 15 października, o godz. 17.00. Zgodnie z tradycją, cykl zamyka koncert wokalny. Wystąpi młody, ale już uhonorowany wieloma nagrodami zespół „Canticum Novum” z Suszca. Prowadzi go Szymon Cichoń, absolwent Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Gliwicach, oraz  Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie dyrygentury prof. Iwony Melson. Niech to będzie prawdziwe święto, wieńczące festiwal. Święto tym większe, że związane z Dniem Papieskim, a „Totus Tuus Maria” wyśpiewane przez zespół i wierną festiwalowi publiczność niech wybrzmi jako podziękowanie Bogu i Matce Boskiej Pokornej za kolejny rok festiwalu, za dziedzictwo Polskiego Papieża oraz za nieustanne czuwanie nad nami Boskiej Opatrzności.