KURS PRZYGOTOWAWCZY DO STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ W LUBLIŃCU

I Synod Diecezji Gliwickiej przypominał, że organista, aby pełnić posługę liturgiczną, musi mieć ukończone co najmniej Studium Muzyki Kościelnej. Mając na względzie wciąż niewystarczającą liczbę wykwalifikowanych organistów, poprawnie prowadzących akompaniament liturgiczny w parafiach – szczególnie w północnej części diecezji gliwickiej, Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach w porozumieniu ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym działającym przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lublińcu, organizuje w roku szkolnym 2022/2023 kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w Studium Muzyki Kościelnej. Obejmować on będzie poznawanie zasad muzyki, kształcenie słuchu oraz naukę gry na fortepianie, co stanowi niezbędny wstęp do dalszego etapu kształcenia organistów, polegającego na nauce gry na organach, akompaniamentu liturgicznego, zasad harmonii, improwizacji, historii muzyki, chorału gregoriańskiego oraz liturgiki i prawodawstwa muzyki kościelnej.

Zajęcia grupowe z zasad muzyki i kształcenia słuchu oraz lekcje indywidualne z fortepianu odbywać się będą raz w tygodniu (dzień i godzina zostaną dostosowane do możliwości grupy), w budynku szkoły muzycznej w Lublińcu, aby ułatwić dojazd osobom z północnych dekanatów diecezji (Lubliniec, Sadów, Toszek, Woźniki). Dla osób, które rozpoczynają naukę od podstaw, kurs trwać będzie dwa lata, a jego celem będzie przygotowanie kandydatów do podjęcia nauki w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach od roku drugiego lub dla bardziej zaawansowanych – w Diecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Gliwicach. Informujemy, że wiek kandydatów do Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia nie może przekraczać 23 roku życia, natomiast w Studium Muzyki Kościelnej nie ma ograniczeń wiekowych.

Osoby chcące podjąć naukę w ramach kursu przygotowawczego powinny zgłosić się w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lublińcu (plac K. Miarki 9, I piętro) do końca sierpnia br. i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Chętni powinni wykazać się podstawowymi zdolnościami muzycznymi: słuchem muzycznym, poczuciem rytmu i umiejętnością śpiewu. Opłata za kurs wynosić będzie 280 zł miesięcznie.