KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW 2024

Kolejna 19. edycja Kursu dla psałterzystów,

który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej, rozpocznie się 13 stycznia 2024 r.
Zajęcia będą się odbywać w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Alberta Wielkiego) – od 13 stycznia do 13 kwietnia 2024 r.
Kandydat na psałterzystę powinien mieć nie mniej niż 13 lat, wykazywać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, powinien także posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny.
Zgłoszenia do 12 stycznia 2024 r. pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl