KONCERTY ORGANOWE W KONWIKCIE

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji koncertów organowych w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.