IX DIECEZJALNY PRZEGLĄD CHÓRÓW

W sobotę, 30 września 2017 roku w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach odbędzie się IX Diecezjalny Przegląd Chórów, który będzie miał charakter konkursu. Do udziału w przeglądzie zapraszamy wszystkie chóry działające na terenie diecezji gliwickiej, nie muszą to być tylko chóry kościelne.
Każdy z zespołów powinien wykonać jednogłosowo utwór „Bogurodzica” („Droga do nieba” nr 755) oraz trzy następujące utwory wielogłosowe:
1) „Gaude mater Polonia” w opracowaniu Teofila Klonowskiego
2) pieśń ku czci św. Cecylii „Niby echo spoza świata” ks. Antoniego Chlondowskiego
3) jedna część mszalna (Kyrie, Sanctus lub Agnus Dei) spośród cyklu mszalnego dowolnego kompozytora.
Zgłoszenia chórów do udziału w przeglądzie należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl najpóźniej do 22 września 2017 roku. Zapraszamy!