III MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI W RAMACH XI FESTIWALU „FIDE ET AMORE”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w ramach XI Festiwalu Fide et Amore. Przedmiotem zmagań będą utwory wokalno-instrumentalne o tematyce wielkanocnej, które można nadsyłać do 15 VIII br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs, podobnie jak w poprzednich edycjach, honorowym patronatem objęło Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych.