I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWEGO AKOMPANIAMENTU LITURGICZNEGO I MUZYKI CHÓRALNEJ „SURREXIT VERE”

Idea konkursu Surrexit vere powstała z marzeń, które są wyrazem troski organizatorów i współorganizatorów o kondycje polskiej chóralistyki oraz poziom muzyki kościelnej.
W znaczeniu szczególnym, chcemy zwrócić uwagę na pieśń sakralną, w tym pieśń liturgiczną okresu wielkanocnego. Obserwacja i analiza ogólnopolskich konkursów organowych i chóralnych pozwoliła wypracować nową, oryginalną formułę konkursową, dopasowaną do współczesnych czasów. Zostały uwzględnione wymagania artystyczne względem organistów i chórów, wykonujących podczas koncertów oraz liturgii muzykę sakralną, zawierającą treści głoszące radość zmartwychwstania.
Spotkanie z innymi organistami, chórami to szansa na wymianę doświadczeń, na dokonanie obserwacji i porównań potrzebnych dla rozwoju wiedzy i umiejętności. Jestem przekonany, że udział w naszym Konkursie pozwoli Państwu zdobyć nowe doświadczenia, podnieść poziom wykonawczy, a może przede wszystkim przeżyć fantastyczną, muzyczną przygodę.
Dodatkowo Uczestników Kategorii I Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego zachęcamy do udziału w darmowych warsztatach z gry liturgicznej i improwizacji (30 kwietnia) prowadzonych przez mgra Jarosława Ciechackiego – organisty Sanktuarium MBNP Toruniu, oraz mgra Patryka Podwojskiego – wieloletniego organisty Katedry Oliwskiej. Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

W imieniu organizatorów, współorganizatorów zapraszam do Włocławka – jednego z najstarszych miast w Polsce oraz historycznej stolicy Kujaw.

Z wyrazami szacunku, dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni Dyrektor Konkursu