I DIECEZJALNY KONKURS ORGANISTÓW – ODWOŁANY!!!

Z racji zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników zaplanowany na 26 października 2018 roku I DIECEZJALNY KONKURS DLA ORGANISTÓW nie odbędzie się. Zgłoszonym kandydatom dziękuję za chęć podjęcia rywalizacji i mam nadzieję, że w następnych latach uda się z lepszym skutkiem powrócić do idei przeprowadzenia konkursu lub przeglądu organistów diecezji gliwickiej.
26 października 2018 roku w kościele Chrystusa Króla w Gliwicach odbędzie się I Diecezjalny Konkurs Organistów, którzy grają w parafiach naszej diecezji albo ukończyli Studium Muzyki Kościelnej lub Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach i posługują w innych diecezjach. Kryterium udziału w konkursie jest posiadanie kwalifikacji do pełnienia funkcji muzyka kościelnego w parafii, czyli ukończenie co najmniej Studium Muzyki Kościelnej lub aktualne zdobywanie wykształcenia muzyczno-liturgicznego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
A) absolwenci i studenci akademii muzycznych oraz kierunku: muzykologia
B) absolwenci i uczniowie szkół muzycznych (diecezjalnych szkół organistowskich) oraz Studium Muzyki Kościelnej.
Celem konkursu jest propagowanie fachowości w posłudze muzyka kościelnego, poprawnej gry liturgicznej oraz odpowiedniego repertuaru muzyki organowej, a także promowanie utalentowanych muzyków kościelnych, grających w parafiach. Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody. Konkurs będzie obejmował prezentację organisty w następujących kwestiach:
1)     dobór repertuaru do charakteru dnia liturgicznego (z uzasadnieniem)
2)     akompaniament modalny do wybranego utworu gregoriańskiego
3)     akompaniament do dialogów mszalnych oraz części stałych
4)     akompaniament do zmiennych śpiewów mszalnych (pieśni, śpiewy naprzemienne) z przygrywką
5) wykonanie dwóch utworów solowych przeznaczonych na uroczystą, dłuższą procesję na wejście oraz na uwielbienie.
Szczegółowe zasady konkursu podane są w załączonym regulaminieZgłoszenia do konkursu (na podstawie dołączonego skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego) przyjmowane będą do 21 czerwca 2018 roku pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl