Godziny urzędowania referatu w sierpniu

Referat ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach jest czynny w sierpniu 2021r.
w środy i czwartki w godz. 9.30 – 12.00.
Kontakt możliwy jest także pod adresem: a_kozak@kuria.gliwice.pl