DIECEZJALNE ŚWIĘTO MUZYKI KOŚCIELNEJ, 23.11.2017

Z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, zapraszamy
do udziału w diecezjalnych obchodach ku jej czci, które odbędą się 23
listopada 2017 roku w Gliwicach. O godz. 16.00 w kościele parafii św.
Michała (przy Kurii Diecezjalnej) rozpoczną się Nieszpory ku czci św.
Cecylii, którym przewodniczyć będzie Ks. Biskup Jan Wieczorek; śpiewy
poprowadzi schola Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia i
Studium Muzyki Kościelnej pod kierunkiem ks. Adama Kozaka. Podczas
nieszporów specjalne błogosławieństwo do pełnienia funkcji muzyka
kościelnego otrzymają tegoroczni absolwenci Studium Muzyki Kościelnej
oraz niektórzy absolwenci tegorocznego Kursu dla psałterzystów. Po
nieszporach, w budynku DSO i SMK (sala 214) odbędzie się wykład Bogny
Nowowiejskiej-Bielawskiej (Poznań) pt. „Kronika życia Feliksa
Nowowiejskiego i jej odzwierciedlenie w twórczości kompozytora”.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach wszystkich uczniów i
absolwentów
Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Studium Muzyki Kościelnej w
Gliwicach, ich rodziny oraz wszystkich muzyków kościelnych diecezji
gliwickiej.