ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH, 14.12.2019

Adwentowy dzień skupienia dla organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej oraz uczniów Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2019 w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (parafia św. Michała) oraz w Studium Muzyki Kościelnej

 

Program dnia skupienia pod hasłem: PROPE EST DIES DOMINI
Kościół św. Alberta Wielkiego w Gliwicach
od godz. 9.30 – okazja do sakramentu pokuty i pojednania
godz. 10.00 – ćwiczenie nowych śpiewów
godz. 10.10 – nabożeństwo z konferencją
Studium Muzyki Kościelnej
poczęstunek
godz. 11.30 – warsztaty chorałowe: Interpretacja stylu sylabicznego utworów gregoriańskich – śpiew liturgiczny kościoła rzymsko-katolickiego
            Gościem dnia skupienia będzie ks. dr hab. Mariusz Białkowski (Poznań), wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, wykładowca śpiewu gregoriańskiego w Akademiach Muzycznych w Poznaniu oraz we Wrocławiu i muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM, redaktor naukowy rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie”, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent scholi gregoriańskiej „Canticum Cordium”, członek zarządu Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sekcji włoskiej, twórca i prezes polskiej sekcji AISCGre.
            Udział organistów i muzyków kościelnych w dniach skupienia jest obowiązkowy, dlatego w tym czasie są oni zwolnieni ze wszystkich zajęć w parafii. Duszpasterze powinni przypomnieć muzykom o obowiązku uczestniczenia w dniu skupienia oraz umożliwić im dotarcie do Gliwic.
            Kolejny, wielkopostny dzień skupienia dla muzyków kościelnych, odbędzie się 21 marca 2020 r. w Katedrze Gliwickiej i Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła.